Agil ledelse

7.-8. marts 2018
12.700 kr.
Early-bird: 10.200 kr.
indtil fire uger før kurset
KøbenhavnMartin Ellemann Olesen
16.-17. maj 2018
12.700 kr.
Early-bird: 10.200 kr.
indtil fire uger før kurset
KøbenhavnMartin Ellemann Olesen
12.-13. september 2018
12.700 kr.
Early-bird: 10.200 kr.
indtil fire uger før kurset
KøbenhavnMartin Ellemann Olesen
13.-14. november 2018
12.700 kr.
Early-bird: 10.200 kr.
indtil fire uger før kurset
KøbenhavnMartin Ellemann Olesen

Kurset er særligt relevant for dig som leder, der har en direkte eller indirekte relation til agile teams, eller ønsker inspiration til at integrere agile principper i din egen ledelsespraksis.

Agile handler om meget mere end selvorganiserende teams og løbende leverancer. Uden en ledelse, der forstå at sætte retning og skabe de nødvendige rammebetingelser, har indførelsen af agile metoder ofte ringe eller ingen effekt. Øgede krav til hastighed, innovationsevne, meningsskabelse og håndtering af kompleksitet og usikkerhed, peger alt sammen i retning af øget agilitet.

På dette kursus fokuserer vi derfor på lederens rolle i organisationer, der allerede er agile eller på vej til at blive det. Kurset besvarer spørgsmål som for eksempel:

 • Hvordan ser din rolle som agil leder ud?
 • Hvilke nye forventninger kan dine medarbejdere og din egen leder have til dig? Og du til dem?
 • Hvad er dit ansvar i den kulturforandring, din organisation går igennem ved indførelsen af agile metoder?
 • Hvordan kan du som leder være en katalysator for succes i en agil organisation?
 • Hvilke nye ledelsesværktøjer kan du som leder i en agil organisation med fordel tage i anvendelse, og hvordan passer de eksisterende værktøjer ind i jeres nye, agile organisation?

Kurset afholdes på dansk og tager udgangspunkt i en dansk ledelseskultur.

Indhold

Dette kursus i agil ledelse indeholder bl.a. disse emner:

 • Hvorfor kultur spiller en afgørende rolle i agile organisationer
 • Hvordan øget kompleksitet, usikkerhed og krav til hastighed og innovationsevne driver behovet for at være agil i hele organisationen, og ikke kun i it-afdelingen
 • Typiske organisatoriske udfordringer ved introduktion af Agile
 • Hvordan organisatoriske strukturer, politikker, metrikker og målinger kan understøtte eller blokere for øget agilitet
 • Hvilket mind-set der er krævet for at være leder i en agil organisation
 • Hvordan du øger medarbejdernes engagement og kundernes tilfredshed
 • Hvordan du giver medarbejderne konstruktiv feedback og hvordan du som leder kan søge og arbejde med feedback på egen ledelsesadfærd
 • Hvad du som leder kan gøre for at øge trygheden, samarbejdet og tilliden i og på tværs af agile teams
 • En tilgang til forandringsledelse, som understøtter løbende forandringer og øget organisatorisk agilitet

Har du spørgsmål?

Spørgsmål til kursets indhold og udbytte kan rettes direkte til instruktøren: Martin Ellemann Olesen, tlf. 31 32 40 22, martin@ugilic.dk

Hvis du har øvrige spørgsmål til kurset eller ønsker at afholde det som et virksomhedskursus, er du velkommen til at kontakte Agile Akademiet på tlf. 21 80 81 79 eller mail@agileakademiet.dk.

Martin Ellemann Olesen

Martin Ellemann Olesen, instruktør.

Om instruktøren, Martin Ellemann Olesen

Udover stor viden om Agile og teorien omkring agil ledelse, bringer Martin også betydelig praktisk ledelseserfaring fra bl.a. TDC Services, Mærsk Data, ProActive og nu som medstifter og leder af Ugilic ind i kurset.

Martin læser Master of Management Development (MMD) på CBS (Copenhagen Business School). Han deltager på kurser og konferencer om agil ledelse og har en række relevante certificeringer. Se mere på hans LinkedIn-profil.

7.-8. marts 2018
12.700 kr.
Early-bird: 10.200 kr.
indtil fire uger før kurset
KøbenhavnMartin Ellemann Olesen
16.-17. maj 2018
12.700 kr.
Early-bird: 10.200 kr.
indtil fire uger før kurset
KøbenhavnMartin Ellemann Olesen
12.-13. september 2018
12.700 kr.
Early-bird: 10.200 kr.
indtil fire uger før kurset
KøbenhavnMartin Ellemann Olesen
13.-14. november 2018
12.700 kr.
Early-bird: 10.200 kr.
indtil fire uger før kurset
KøbenhavnMartin Ellemann Olesen